затвори 
Rotronic Logistics
СЪВЕТИ ЗА ЕФЕКТИВНО ТЪРСЕНЕ
Търсенето в продуктовата база данни на Rotronic Logistics може да се извършва в два режима - директно и разширено. И в двата случая се претърсват за съответствие part-номерата, наименованията на продуктите и описанията им (на български и английски).
Търсенето се извършва при въведени поне 3 символа в полето за търсене!

ДИРЕКТНО ТЪРСЕНЕ:
Този режим е включен по подразбиране. При него се търси за пълно или частично съответствие на въведената фраза. Фразата може да е на произволно място в думите на гореизброените полета.
пример: въведено е абел в полето за търсене.
В резултат ще бъдат показани всички продукти, съдържащи текстовата последователност в поне едно от гореизброените полета - напр. кабел, кабелен, кабелна, окабеляване и т.н.
В полето за търсене могат да се въвеждат и повече думи - напр. UTP кабел, но винаги ще се търси за последователността, в която са въведени. Това означава, че ако има продукт с наименование UTP кабел, 5м, той ще бъде изведен, но ако той е наименован като кабел UTP, 5 м, търсенето няма да върне резултат.
Препоръчваме този начин за търсене когато сте сигурни в точната фраза, търсите по парт-номер, или пък искате да изведете цяла продуктова група по парт-номер. Например - ако въведете 21.15 - ще получите в резултат всички мрежови кабели, защото те съдържат в парт-номерата си въпросната последователност от символи.

РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ:
За да активирате този режим - поставете отметка в кутийката под бутона "Търси!". Разширеното търсене Ви позволява да настроите по-точно търсещата машина с помощта на специалните символи за добавяне / изваждане на думи и така да получите точно резултатите, които Ви трябват:
+: ще се търсят всички продукти, съдържащи думата след знака в поне едно от полетата си
-: указва да не се извеждат продуктите, съдържащи думата въведена след знака
*: търсене по частично съответствие. Звездичката задължително трябва да е в края на думата - напр. кабел*, а не *кабел или кабе*ел

пример 1: в полето е въведено кабел lvd кутия (без никакви специални символи)
резултат: ще бъдат изведени всички продукти, които съдържат поне една от въведените думи (а не част от думи!). Колкото повече думи въведете по този начин, толкова повече резултати ще получите, но търсенето няма да е толкова ефективно. Напр. - ще получите всички компютърни кутии без значение дали някъде в описанията/заглавията им се съдържат думите lvd или кабел.

пример 2: в полето е въведено +кабел lvd
резултат: извеждат се всички продукти, които задължително съдържат думата кабел в някое от полетата без значение дали съдържат и lvd.

пример 3: в полето е въведено +кабел +lvd +кутия
резултат: извеждат се всички продукти, които задължително съдържат и 3-те думи - без значение от последователността им на въвеждане и полетата, в които са открити. Този начин е значително по-ефективен - ако въведете
+utp +кабел (или +кабел +UTP), ще намерите UTP кабелите независимо как са въведени - като UTP кабел или като кабел UTP.

пример 4: в полето е въведено +кабел +UTP -FTP
резултат: ще бъдат изведени всички UTP мрежови кабели - като FTP и S/FTP вариантите няма да се извеждат

пример 5: в полето е въведено +кабел +интер*
резултат: ще бъдат изведени всички продукти, които съдържат думата
кабел и всякаква друга дума започваща с интер (интерфейс, интерференция)